Tanker Su Taşıma İzin Belgesi ve Su temin izni için İstenen Belgeler

Su Temin İzin Belgesi İçin İstenen Evraklar

  • Dilekçe
  • Suyu alacak olan kişi veye kuruluşların ihtiyaç tutarı
  • Yönetmelik ve bakanlık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulacağına dair taahhütname
  • Tankerle aktarılacak suyun depolanacağı ve bağlı su şebekesinin krokisi
  • Kaynak veya içme suyu nakledecek il sağlık müdürlüğünce yetkilendirilmiş işletme ile imzalanmış noter onaylı sözleşme örneği
  • Sağlık müdürlüğü inceleme raporu

Tanker ile su temein izni için

 • İşletme inceleme kurul raporu

 

İŞLETME ADI:…………………………………………………….. …../…../…….Tarihli dilekçesi üzerine suyun depolanacağı tankın Sağlık Bakanlığının 18 Ekim 1997 tarihli Doğal Kaynak Maden ve İçme Suları ile Tıbbi Suları İstahsili Am balajlanması ve Satışı Hakkında Yönetmeliğin 2.maddesine ek düzenlemeler getirilmiştir.29-04-1999 tarihli kaynak ve içme suları ile ilgili tebliğdeki yeni düzenlemeye göre kurulumuzca tank-deponun yapılan tetkikinde:

1-Tank su ile fiziksel ve kimyasal olarak reaksiyona girmeyecek paslanmaz ve korozyona neden olmayacak şekilde yapılmış olup olmadığı………………………………….

2-Tank-depo gerektiğinde kolayca yıkanıp temizlenebilecek şekilde su giriş ve tahliye bağlantılarına sahip olup olmadığı……………………………………………………………………….

3-Tank kapakları içindeki suya dışarıdan meydana gelebilecek kontaminasyonları engelleyecek şekilde yapılmış ve kullanım dışında sorumluların haricinde açılmayacak şekilde kilitli olup olmadığı……………………………………………………………….

4-Gerekli görülüyor ise,tank-depo su dolumu sırasında içerideki havanın dışarı çıkmasını sağlamak amacıyla,azami su seviyesinden yukarıda ve üzerinde su birikintisini önlemek üzere açık ucu vanalı ters U şeklinde hava tahliye çıkışı yer alabilir şekilde yapılıp yapılmadığı………………………………………………………………………

5-Tanker ile tanka kaynak ve içme suya girişi yapılacak bağlantı su aktarımı dışında tankın içi ile dışı arasındaki bağlantıyı tam olarak kesecek şekilde olmalıdır. Bu bağlantı kesinlikle tank-deponun azami su seviyesinden yukarıda ve üzerinde su birikintisini önleyecek şekilde yapılıp yapılmadığı………………………………………………….

6-Tanker ile su boşaltacak olan tanker arasındaki mesafenin uzak olması durumunda yukarıdaki (e) bendinde tanımlanan düzenlemenin aynısı tankerin kolayca yanaşabileceği bina girişinde yer alabilir ve ara sabit bağlantının bulunup bulunmadığı…………………………………………………………………………………………………….

7-Tankta numune musluğunun bulunup bulunmadığı…………………………………………….

Tanker ile su temin izni için başvuran işletme tank veya deposunu yukarıdaki formata uygun hale getirmesi gereklidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir