Dünyada Su Tüketimi

Dünya’da kişi başına yılda 92.000 m3 suya sahip olan Kanada su zenginliğinde l.sı-rada yer alırken, ABD, Kuzey Avrupa Ülkeleri ve İzlanda 10.000 m3’ün üzerinde su potansiyeli ile su zengini ülkeler arasındadır. Dünya Bankası verilerine göre sağlıklı bir yaşam için yılda kişi başına 36-72 m3 suya ihtiyaç vardır. Buna sulama, sanayi ve enerji üretimi eklenince insan hayatı için gerekli olan su miktarı kişi başına yılda 1.000 m3’e yükselmektedir. Su tüketimi çok hızlı bir şekilde artarken dünyada çevre kirliliği ve sanayileşmeden dolayı temiz su kaynakları hızla azalmaktadır. 1950 yılında kişi başına düşen su miktarı 16.800 m3 iken bu miktar 2000 yılında 7.300 m3’e düşmüştür. Dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyarı bulmasının beklendiği 2025 yılında ise kişi başına su tüketiminin yaklaşık 4.800 m3’e düşeceği tahmin edilmektedir (http//www.iski.gov.tr).

Kalkınmışlık kriterlerinden bir olan kişi başı günlük su tüketimi ve Erzurum’un mevcut su kaynaklarının maliyetinin yüksek olduğu dikkate alındığında, burada yerüstü su kaynakları en önemli seçenek olarak düşünülmektedir (Doğanay, 1997:297). Erzurum, ülkemizde su kaynakları bakımından zengin illerin başında gelmektedir. Şehrin içme suyu ihtiyacı önceleri Erzurum Ovasındaki kuyulardan karşılanmaktaydı. Fakat kuyu sularında nitrat oranı artınca bu suların içilebilirliği azalmış ve şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Palandöken barajı inşa edilmiştir

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir